Links
Comment on page
💡

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ SefiNet sẽ nêu rõ trách nhiệm của tổ chức SefiNet cũng như người dùng của SefiNet trong quá trình sử dụng dịch vụ.

1. Chia sẻ nội dung và thông tin của bạn

Bạn sở hữu tất cả nội dung và thông tin bạn đăng lên SefiNet và bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua quyền riêng tư và cài đặt. Ngoài ra:
1.1. Khi bạn đăng nội dung hoặc thông tin, điều đó nghĩa là bạn đang cho phép mọi người bao gồm những người không sử dụng SefiNet truy cập, sử dụng và liên kết thông tin đó với bạn (Ví dụ: tên và ảnh đại diện của bạn).
1.2. Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về SefiNet nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải trả tiền cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp phản hồi và đề xuất đó).

2. An toàn

Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để giữ cho SefiNet an toàn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để giữ SefiNet an toàn với các cam kết sau từ phía bạn:
2.1. Bạn sẽ không đăng các thông tin thương mại trái phép (như Spam) lên SefiNet.
2.2. Bạn sẽ không thu thập nội dung hoặc thông tin của người dùng hoặc truy cập vào SefiNet bằng các phương thức được tự động hóa (như trình khai thác địa chỉ email, robot, gián điệp hoặc trình thu thập) mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.
2.3. Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị đa cấp bất hợp pháp như mô hình kinh doanh dạng kim tự tháp trên SefiNet.
2.4. Bạn sẽ không tải lên Virus hoặc mã độc hại khác.
2.5. Bạn sẽ không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.
2.6. Bạn sẽ không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
2.7. Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc bạo lực hay nội dung quá mức bạo lực... mà pháp luật Việt Nam cấm.
2.8. Bạn sẽ không dùng SefiNet để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
2.9. Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu hóa, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay giao diện của SefiNet, chẳng hạn như phủ nhận tấn công dịch vụ hoặc can thiệp vào việc hiển thị trang hay các chức năng khác của SefiNet.
2.10. Bạn sẽ không tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm Tuyên bố này hay chính sách của chúng tôi.

3. Đăng ký và bảo mật tài khoản

Người dùng SefiNet cung cấp tên và thông tin thật của họ và chúng tôi cần bạn giúp để duy trì được điều này. Sau đây là một số cam kết của bạn với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:
1. Bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân sai lệch nào trên SefiNet hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
2. Bạn sẽ không tạo nhiều tài khoản cá nhân.
3. Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không được sự cho phép của chúng tôi.
4. Bạn sẽ không sử dụng trang cá nhân của mình chủ yếu cho lợi ích thương mại của riêng bạn.
5. Bạn sẽ giữ thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.
6. Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu, không cho bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho sự bảo mật của tài khoản.
7. Nếu bạn chọn một tên người dùng tương tự cho tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc thu hồi tên đó nếu chúng tôi cho là phù hợp.

4. Bảo vệ quyền của người khác

Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và mong bạn cũng làm như vậy.
1. Bạn sẽ không đăng nội dung hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào trên SefiNet xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm pháp luật.
2. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đăng lên SefiNet nếu chúng tôi cho rằng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm Tuyên bố này hoặc chính sách của chúng tôi.
3. Nếu bạn thu thập thông tin từ người dùng, bạn sẽ: xin sự chấp thuận của họ, nêu rõ rằng bạn (và không phải SefiNet) là người thu thập thông tin của họ và đăng chính sách quyền riêng tư giải thích thông tin bạn thu thập và cách bạn sẽ sử dụng thông tin đó.
4. Bạn sẽ không đăng giấy tờ tùy thân hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai lên SefiNet.

5. Sửa đổi

1. Tùy vào từng thời điểm, để đáp ứng nhu cầu phát triển và chính sách pháp luật, Chúng tôi sẽ chủ động sửa đổi Tuyên bố này và thông báo công khai trên Website SefiNet. Bạn sẽ được biết và có cơ hội xem lại, bình luận về những điều khoản được sửa đổi trước khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
2. Việc bạn tiếp tục sử dụng SefiNet sau khi có thông báo thay đổi điều khoản, chính sách hoặc nguyên tắc của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận điều khoản, chính sách hoặc nguyên tắc sửa đổi của chúng tôi.

6. Chấm dứt

Tuyên bố này sẽ được chấm dứt do quyết định của SefiNet hoặc do yêu cầu của cơ quan chức năng đủ thẩm quyền. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn được biết trước ít nhất 5 ngày làm việc kể từ khi chấm dứt.

7. Tranh chấp

7.1. Nếu ai đó khiếu nại chúng tôi về hành động, nội dung hoặc thông tin của bạn trên SefiNet, bạn phải bảo đảm và tránh cho chúng tôi khỏi mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí ở bất kỳ hình thức nào (bao gồm lệ phí và phí tổn pháp lý hợp lý) liên quan đến khiếu nại đó. Mặc dù chúng tôi có quy định về ứng xử của người dùng nhưng chúng tôi không kiểm soát hoặc hướng dẫn hành động của người dùng trên SefiNet và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin người dùng truyền hoặc chia sẻ trên SefiNet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc thông tin có tính xúc phạm, không phù hợp, khiêu dâm, bất hợp pháp nào hoặc có thể gây phản đối theo một cách khác mà bạn có thể gặp trên SefiNet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử của bất kỳ người dùng SefiNet nào.
7.2. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính cập nhật, không có sai sót và an toàn cho SefiNet, nhưng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng SefiNet. Chúng tôi cung cấp SefiNet theo nguyên trạng mà không có bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp với một mục đích cụ thể và sự không vi phạm. Chúng tôi không đảm bảo rằng SefiNet sẽ luôn an toàn, bảo mật hoặc không có lỗi hay SefiNet sẽ luôn hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót. SefiNet không chịu trách nhiệm về các hành động, nội dung, thông tin hoặc dữ liệu của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại và thiệt hại nào, đã biết hoặc chưa biết, nảy sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách thức nào tới mọi khiếu nại của bạn đối với bên thứ ba đó.

8. Định nghĩa

1. SefiNet có nghĩa là các tính năng chúng tôi cung cấp, Website của chúng tôi tại https://sefinet.top và mọi Website khác mang nhãn hiệu hoặc đồng nhãn hiệu SefiNet (bao gồm các miền phụ, phiên bản quốc tế hoặc được phát triển sau...)
2. Thông tin nghĩa là các thông tin khác về bạn, bao gồm các hành động mà người dùng và các đối tượng không phải người dùng có tương tác với SefiNet thực hiện.
3. Nội dung nghĩa là bất cứ thứ gì mà bạn hoặc người dùng khác đăng, cung cấp hoặc chia sẻ bằng chức năng của SefiNet.
4. Dữ liệu hoặc Dữ liệu người dùng hoặc Dữ liệu của người dùng nghĩa là mọi dữ liệu, bao gồm nội dung hoặc thông tin của người dùng mà bạn hoặc bên thứ ba có thể truy xuất từ SefiNet.
5. Đăng có nghĩa là đăng lên SefiNet hoặc cung cấp theo một cách khác qua SefiNet.
6. Sử dụng nghĩa là sử dụng, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, phân phối, sửa đổi.

9. Nội dung khác

1. Tuyên bố này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về SefiNet và thay thế mọi thỏa thuận trước đó.
2. Nếu bất kỳ phần nào của Tuyên bố này được nhận thấy là không thể thi hành được, phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.
3. Nếu chúng tôi không thể thực thi bất kỳ phần nào của Tuyên bố này thì điều này sẽ không bị coi là khước từ.
4. Mọi sửa đổi hoặc khước từ của Tuyên bố này phải được thực hiện bằng văn bản và được chúng tôi ký.
5. Bạn sẽ không chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Tuyên bố này cho bất kỳ ai khác mà không có sự chấp thuận của chúng tôi.
6. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Tuyên bố này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.
7. Không điều nào trong Tuyên bố này có thể ngăn chúng tôi tuân thủ pháp luật.
8. Tuyên bố này không mang lại bất kỳ quyền nào cho người thụ hưởng bên thứ ba.
9. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.
10. Bạn sẽ tuân thủ mọi luật hiện hành khi sử dụng hoặc truy cập vào SefiNet.
Bằng cách sử dụng hoặc truy cập SefiNet, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng nội dung, thông tin đó theo Chính sách dữ liệu đôi khi được sửa đổi.