Links
Comment on page

Blog chia sẻ kiến thức

Truy cập Blog chia sẻ kiến thức

Trên thanh điều hướng, click vào menu dropdown Blog.
Hiện tại có thể xem bài viết theo các chuyên mục:
  • Thông báo
  • Bảo mật
  • Tin tức (đang cập nhật)
  • Khác (đang cập nhật)

Đọc bài viết

Sau khi đã chọn được chuyên mục, danh sách bài viết sẽ hiện ra theo dạng lưới.
Bạn nhấn vào ảnh thumbnail hoặc tên bài viết để đọc chi tiết bài viết.
Giao diện đọc bài viết:

Bình luận, góp ý

Sau mỗi bài viết sẽ có phần Bình luận. Trong phần bình luận này bạn có thể để lại góp ý, ý kiến về bài viết, đặt câu hỏi cho tác giả.
Để bình luận, bạn cần điền đầy đủ thông tin: Bình luận, Họ và Tên vào form.
Click vào Gửi để hoàn tất và gửi bình luận.