Links
Comment on page

Kiểm tra kiến thức ATTT

Truy cập hệ thống kiểm tra kiến thức

Truy cập địa chỉ https://test.sefinet.top/ trên trình duyệt.
Giao diện hệ thống cho phép bạn thực hiện:
  • Làm bài kiểm tra: Làm bài kiểm tra kiến thức nhận diện thông tin thật hay giả mạo, lừa đảo.
  • Xem qua các ví dụ: Xem qua các ví dụ của SefiNet để hiểu rõ trước khi làm bài kiểm tra kiến thức. (khuyến nghị xem trước khi làm bài)

Làm bài kiểm tra

Click vào nút Làm bài kiểm tra ở phía bên trái.
Giao diện làm bài hiện lên gồm:
  • Nút Thật, Giả mạo: bạn cần click chọn một trong hai để đưa ra phương án trả lời cho câu hiện tại.
  • Thanh tiến độ: cho biết tiến trình trả lời câu hỏi.
  • Cửa sổ mô phỏng: là giao diện web được render hoặc ảnh chụp mô phỏng website cho câu hỏi hiện tại.
Sau khi hoàn thành tất cả câu hỏi, màn hình điểm số, đáp án chi tiết sẽ hiện lên.
Có thể click vào nút Làm lại để thực hiện bài kiểm tra một lần nữa.

Xem qua các ví dụ

Click vào nút Xem qua các ví dụ ở phía bên phải.
Tại đây các ví dụ sẽ được hiển thị theo dạng lưới.
Click vào ví dụ để xem đáp ángiải thích.
Việc xem qua các ví dụ giúp bạn rèn luyện để thực hiện bài kiểm tra kiến thức tốt hơn.